Key Performance Indicator


Strategia nowoczesnego, efektywnego biznesu.
Żeby wiedzieć czy zbliżasz się do celu, musisz wiedzieć gdzie jesteś.

Zobacz więcej

Jak powstał warsztat.


Kejpijaje, dedlajny, targety i projekty- są to hasła, które u niektórych wywołują skrajne emocje. Ile można? Jak długo jeszcze będziemy słuchać siedząc w restauracji i popijając mrożoną lemoniadę, że szef zatwierdził ale pracownicy nie chcieli, bo nie wiadomo, o co chodzi i było tyle emocji, że to się nie uda.

Dostrzegliśmy pewien powtarzający się schemat działania w firmach w temacie wskaźników efektywnościowych, składający się z kilku kroków, które pozwolimy sobie przybliżyć:

 1. Decyzja na górze, żeby określić wskaźniki w firmie
 2. Poruszenie na dole, że coś będzie wdrażane, ale nikt nie wie, co i kiedy
 3. Gwałtowne poszukiwanie firmy, która to zrobi błyskawicznie
 4. Walka z pracownikami, żeby przyjęli wskaźniki
 5. Skrajne oceny wdrożonych wskaźników

Schemat pokazał nam, że takie podejście, nie tylko nie generuje efektywnych zachowań a wręcz zachęca do torpedowania ich i traktowania lekceważąco. A główną tego przyczyną jest wykluczenie pracowników z konkretnego określania tych wskaźników, z odsunięcia ich z procesu tworzenia a wrzucenie do procesu stosowania. A co niby mają stosować? Wskaźniki, które nie są ich, których nie czują, nie rozumieją? Jak mają mieć entuzjazm, skoro w sumie to nie wiedzą, po co, co im to da i jak mogą z tego korzystać. Czyż nie wygląda to na kolejnego pułkownika, którego stawia się na półce i wprawdzie pokazuje, że a owszem mamy go, a owszem znamy, ale nikt nie zna zastosowania.

Naszym celem jest ułatwianie firmom wdrożenie wskaźników w organizacji poprzez bezinwazyjne przeprowadzenie pracowników, przez stosunkowo łatwy i bardzo logiczny proces.

 • Proces, podczas którego poza sięganiem do własnego doświadczenia i potrzeb zawodowych nie potrzeba niczego więcej, żeby osiągnąć cele.
 • Proces wykorzystujący intuicyjną i prostą w obsłudze aplikację, dzięki czemu widać poszczególne wyniki, co zwiększa motywację do dalszych działań.
 • Proces, przeplatany energetycznymi zadaniami wspierającymi tworzenie i generowanie nowych pomysłów.

Tak prowadzony proces wraz z ludźmi tworzącymi wskaźniki pozwala na wygenerowanie ponad 300 i więcej wskaźników w stosunkowo krótkim czasie, które mogą stanowić bazę do dalszej pracy.

Bazujemy w procesie na:

 • Doświadczeniu ludzi pracujących w konkretnej organizacji, z uwagi, że wskaźniki muszą być adekwatne do organizacji.
 • Ponad 20 letnim doświadczeniu w pracy z ludźmi w obszarze zmiany.
 • Ponad 24 letnim doświadczeniu w prowadzeniu projektów dla różnych zespołów wykorzystując zasady i czynniki efektywnościowe.
 • Autorskiej aplikacji znacząco wspierającej realizacje całego procesu.
 • Doświadczeniach z firmami, którym doradzaliśmy w obszarze efektywnościowym i prowadziliśmy procesy opracowania wersji wskaźników na rożnych etapach rozwoju firmy.
 • Doświadczeniach z firmami, które zdecydowały się na wdrożenie wskaźników efektywnościowych do procesów ocen, badania efektywności szkoleń, czy też procesów zmiany.

Wiemy czego potrzebujesz !


Nasze wieloletnie doświadczenie w różnych branżach, współpraca z firmami różnej wielkości i strukturze zarządczej są gwarancją szerokiego spektrum wiedzy biznesowej. Jednak to Ty i Twoi współpracownicy, najlepiej znają organizację w której pracujesz.
To Wy powinniście decydować o metodach opomiarowania Waszej efektywności.
Jest wiele metodyk dotyczących KPI, my proponujemy:
„wypracujcie KPI skrojone na miarę”.
Służymy naszą wiedzą oraz narzędziami wspierającymi efektywną pracę na warsztatach, podpowiemy jakie są dobre praktyki tworzenia strategii KPI.


Wybrane korzyści z opracowania i wdrożenia KPI w organizacji.


Dla organizacji

1. bardziej przejrzyste i efektywne procesy w organizacji,

2. możliwość reagowania na bieżąco na „dziury” w procesach/ trudności wynikające z bieżącej pracy, które często są ignorowane lub jest obawa, aby się nimi zająć,

3. możliwość szybszej diagnozy trudnych lub problematycznych personalnie sytuacji

4. lepsze określenie priorytetów działania organizacji

5. bardziej precyzyjne określenie organizacyjnej i zasobowej efektywności

6. wyjście do wprowadzania procesów efektywnościowych typu Lean management.
Dla pracowników

1. możliwość zwiększenia wysokości czynnika ruchomego finansowego (np. premii) dotyczącego realizacji KPI, w tych organizacjach, gdzie następuję włączenie do procesu systemów premiowania,

2. zwiększenie świadomości przyczynowo- skutkowej procesów w organizacji,

3. lepsze zrozumienie organizacji i przepływu zadań między zespołami/ obszarami,

4. większa przejrzystość działania podmiotowego i harmonia w organizacji,

5. możliwość na bieżąco dokonywania zmian i ulepszeń mających wpływ na efektywność osobistą/zespołową,

6. uczenie się wchodzenia w zmianę i wykonywania zadań zwiększających efektywność.

Podczas warsztatu proponujemy 4 kroki:


Troszeczkę teorii

Żeby zespół mówił tym samym językiem, w ten sam sposób pojmował znaczenie pojęć, potrzebny jest etap „wyrównania słowników”, czyli krótki wykład mówiący o używanych w dalszej części definicjach pojęć i źródłach prac nad efektywnością.

Krytyczne czynniki sukcesu

Zastanówmy się wspólnie, jakie są kluczowe czynniki które decydują o Waszym sukcesie. Co jest niezbędne, żeby Wasza organizacja dalej funkcjonowała na rynku i zdobywała coraz lepszą pozycję. Bez czego nie było by Was.

Skuteczne miary operacyjne

Zastanów się, jak opomiarować Twoja pracę w taki sposób, żeby określić czy czynności przez Ciebie wykonywane są wystarczająco efektywne. Możesz również zaproponować mierniki dla innych procesów w organizacji.

Miary napędzające efektywność

Wypracujmy Kluczowe Wskaźniki Efektywności dla organizacji. Jeśli poświęcimy czas na ten obszar naszej strategii łatwiej będzie nam ustawiać priorytety działań, unikając jednocześnie zajmowania się zadaniami nieistotnymi.


Usługa rozszerzona


Nigdy nie pozostawiamy naszych Klientów bez wsparcia. Zależy nam na efektywnym wdrożeniu strategii KPI w organizacjach, dlatego też proponujemy kompleksową, rozszeroną usługę wsparcia podczas całego procesu implementacji KPI w organizacji.

 • 1. Analiza stanu obecnego

  Na podstawie wywiadow z kluczowymi osobami, diagnoza obecnej kondycji organizacji w zakresie efektywności oraz identyfikacja potrzeb.

 • 2. Przygotowanie dedykowanych warsztatów

  Na podstawie informacji zebranych podczas pierwszej fazy, przygotowanie warsztatów w taki sposób, aby w pełni zaspokoić potrzeby i oczekiwania Klienta.

 • 3. Przeprowadzenie warsztatów

  Przeprowadzenie dedykowanych warsztatów, z wykorzystaniem oprogramowania wspierajacego.

 • 4. Opracowanie wyników

  Analiza surowych danych, uzyskanych podczas warsztatów. Przygotowanie materiału syntetycznego, opatrzonego komentarzami.

 • 5. Wsparcie przy doprecyzowaniu mierników

  Merytoryczne wsparcie podczas tworzenia katalogu mierników. Zwracanie uwagi na wskaźniki, które mogą nie spełniać swojej funkcji w obszarze KPI.

 • 6. Wsparcie wdrożenia pilotażowego

  Pilotaż, to realizacja projektu wstępnego mającego na celu przede wszystkim rozpoznanie podstawowych barier wdrożeniowych oraz zebranie know-how niezbędnego do realizacji projektu w ramach całej organizacji.

 • 7. Wsparcie wdrożenia

  Merytoryczne wsparcie podczas prowadzenia prac projektowych, zarówno w fazie planowania, realizacji i wdrożenia. Pomoc w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach nieprzewidzianych.

 • 8. Wsparcie po-wdrożeniowe

  Merytoryczne wsparcie w okresie stablizacji. Współpraca podczas dokonywania pierwszych przeglądw wyników. Konsultacje dotyczące dalszych kroków.

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotyczace przeprowadzenia warsztatów w Twojej organizacji.

Katarzyna Latek-Olaszek

LATEK KONSULTING
+48 604-09-25-96
katarzyna@latekkonsulting.pl
www.latekkonsulting.pl

Wojciech Ożga

Ozga.pl
+48 668-33-65-15
wojtek@ozga.pl
www.ozga.pl